Bernardus de Gecka

Bernardus de Gecka–preceptor Gacke. Brat Bernard (fraterBernardus) spominje se 1245. g. kao preceptor de Gecke, odnosno kao poglavar područja templara u Gackoj. Očito se radi o proceptoratu na području regije Gacke, no nažalost malo je povijesnih isprava ostalo o tome sačuvano. Doduše, prije njega se 1217. spominje brat Lampert de Geizka, ali nema navoda da se radi o preceptoru, a kako je Templarski red bio složeno hijerarhijski organiziran sve ostaje na pretpostavci, ne i pravome dokazu da je bio preceptor. U templarskoj hijerarhiji preceptor pripada u nižu templarsku hijerarhiju te je zadužen za organizaciju i vođenje posle na određenome lokalitetu, u ovome slučaju Gacke.Templari su Gacku dobili u svoj posjed 1219. od hrvatskoga i mađarskoga kralja Andrije II. kao zahvalu za njihovo sudjelovanje u križarskome pohodu 1217., a zadržali su je sve do 1268. kada im kralj zbog silnih razmirica daje u zamjenu Dubicu, a Gacku dvije godine kasnije daruje je Dujmu II., knezu Krčkome. Lik je izradio akademski kipar Ivan Briski iz Zagreba.;


Bernardus de Gecka – A preceptor of Gacka. Brother Bernard (friar Bernardus) was mentioned in 1245 as a preceptor de Gecke, that is, a superior of the Knights Templar within the area of Gacka. Obviously, there was a preceptory in the area of Gacka, but, unfortunately, few historical documents about it have survived to this day. Brother Lampert de Geizka was, however, mentioned before Brother Bernard, in 1217, but nowhere was it stated that he was a preceptor. As the Order of the Knights Templar had a complex hierarchical organization, it is just an assumption and not actual evidence that Bernardus was a preceptor. Preceptors, who belonged to the lower ranks of the Knights Templar hierarchy, were responsible for the organization and management of the Order's affairs in a given geographical area, in this case, Gacka. The Knights Templars were granted possession of Gacka by Andrew II, King of Hungary and Croatia, in 1219. It was given to them in recognition of their participation in the Fifth Crusade of 1217, and they kept it as late as 1268, when, because of many disagreements, the king gave them Dubica instead. Two years later, the king bestowed Gacka upon Dujam II, the Count of Krk. The bas-relief sculpture was created by sculptor Ivan Briski from Zagreb, Croatia.