Konstantin Porfirogenet

Konstantin Porfirogenet (vladao od 945. – 958.) – bizantski car i pisac. Napisao je djelo poznato pod latinskim nazivom 'De administrandoimperio' (O upravljanju carstvom). Drži se da je djelo dogotovljeno oko. 950. godine. Bez tog djela bi rana hrvatska povijest bila siromašnija. Tu se po prvi put u povijesti spominje horonim Gacka (ΓΟΥΤΖΗΚΑ), što se na grčkom čita kao Gutzeha. Također prvi put se u povijesti spominje funkcija i čast bana (ΒΟΆΝΟΣ). Izuzetno je značajno što Porfirogenet navodi da su svima hrvatskim župama (krajinama) vladali kneževi, osim Gacke, Like (ΛΙΤΖΑ) i Krbave (ΚΡΙΒΑΣΑ) kojima vlada ban, ističući njihovu posebnost. Lik je izradio akademski kipar Toni Marić iz Mostara - Bosna i Hercegovina.;


Constantine VII Porphyrogenitus – A Byzantine emperor and writer (reigning from 913 to 959). He was the author of a work known under the Latin title De Administrando Imperio ("On the Governance of the Empire"). The work is considered to have been written around 950. Without this work, early Croatian history would be poorer. The horonym Gacka (ΓΟΥΤΖΗΚΑ), which is read as "Gutzeha" in Greek, was mentioned for the first time in history in this work. The title and honor of ban (ΒΟΆΝΟΣ) (viceroy) was also mentioned for the first time in history. It is of particular importance that Constantine VII stated that all Croatian parishes ("krajinas," or regions) were ruled by dukes, except Gacka, Lika (ΛΙΤΖΑ) and Krbava (ΚΡΙΒΑΣΑ), which were ruled by a ban, thus emphasizing the unique character of these parishes. The bas-relief sculpture was created by sculptor Toni Marić from Mostar, Bosnia and Herzegovina.