DVD Otočac

Voda i vatra bili su oduvijek najveći prijatelji, ali i neprijatelji čovjeku o čemu postoji stara izreka "voda i vatra su dobri gospodari, ali slabe sluge" ili druga izreka "vatru gasi, brata spasi" koja ističe humanost poziva kojim se vatrogasci bave.

 

"... Od ogna v varoši našem imenovanom Otočac, v Gatanskom kotaru,.." Ovim se riječima, u veljači davne 1476. godine, jedan od knezova krčkih Frankopana, tadašnji gospodar ovoga našeg kraja, Martin Frankopan, u svojoj znamenitoj listini počeo tužiti najbližim rođacima kako im katastrofalni požar u Otočcu donese velikih nevolja i, što bijaše najgore, proguta mnoga pisma i dokumente brižljivo čuvane za buduća pokoljenja.

Koliko se znade, Frankopane, a ni njihove sljedbenike, slična tragedija u Otočcu nikad više nije zadesila. U našoj zemlji prvo vatrogasno društvo osnovano je u Varaždinu 1864. godine, te drugo u Sisku 1866. godine, a kako se ovo područje kao sjedište Krajiške pukovnije nalazilo pod direktnom upravom Vojne krajine u Varaždinu, osnovano je 1868. godine i Vatrogasno društvo u Otočcu.

U to vrijeme Otočac je brojio 70 kuća i 545 stanovnika, a za što se može kazati da je pohvalno za razmjerno mali broj stanovnika koji su u to vrijeme mogli izdržavati ovu organizaciju. Ukinućem Vojne krajine 1873. godine, Otočac se naglo razvija, jer u njega dolaze razni obrtnici i trgovci koji se tu stalno nastanjuju, a time se počinje razvijati živ privredni i društveni život, tako da već 1910. godine Otočac ima 2676 stanovnika.

U prethodno spomenutom razdoblju, društvo se nalazilo pod patronatom obrtnika i trgovaca, te krajiških oficira, a koji su ujedno i bili članovi društva. Iz razumljivih razloga osobna oprema svakog vatrogasca bila je vrlo primitivna, a nalazila se je pohranjena u njegovom stanu, a to iz razloga što društvo nije imalo društvenih prostorija. Isto je vidljivo i iz zapisnika iz 1873. godine, u kojem se navodi da vojvoda (to je bila najviša funkcija u Društvu) Jure Žagar nagrađuje s 2 forinta vatrogasca koji prvi sa štrcaljkom i zapregom vode stigne na zgarište.

Nagli privredni i društveni razvoj, sve veći broj trgovaca i obrtnika koji su uz krajiške oficire članovi Društva dovode do potrebe za izgradnjom društvenih prostorija. Tako se 1875. godine pokreće akcija prikupljanja dobrovoljnih priloga za izgradnju prvog Vatrogasnog doma, te nabavljanje najpotrebnije opreme, kao ručne i zaprežne štrcaljke, dok je osobnu opremu (kablić, sjekiricu i kacigu) morao nabaviti svaki član posebno. Izgradnja doma dovršena je 1880. godine tako da Društvo potom raspolaže prostorijama u kojima može spremiti opremu, okupljati članove i organizirati svečanosti.

Iz tog vremena poznate su vatrogasne funkcije: vojvoda, podvojvoda, tajnik i vatrogasac, a osobe koje su nosile te funkcije i spominju se u zapisnicima društva su: Primus Knoll, Mirko Bradičić, Joso Gomerčić, Tomo Kregar, Ivan Planina, Bude Boras i drugi.

Kako su to vrijeme zgrade u Otočcu bile uglavnom drvene, prizemnice i bez postojećih pravilno građenih dimnjaka, društvo je imalo česte i opsežne protupožarne intervencije.

Izbijanjem prvog svjetskog rata djelatnost Društva slabi jer je veći broj mlađih članova povučen na razne frontove, dok su stariji i dalje u tom burnom vremenu zadržali svoju aktivnost u nizu raznih protupožarnih intervencija, pa i onih koje su uzrokovane od rata. Godine 1918. društvo je obnovljeno i njegova aktivnost je nastavljena u nešto povoljnijim uvjetima. U to vrijeme općina je preuzela društvo pod svoj patronat i dodijelila financijsku pomoć koja se kretala od 2000 do 5000 dinara.

Godine 1935. Vojna komanda u Otočcu dodijelila je društvu otpisano motorno vozilo zvano "Marta" s tvrdim gumama, te za tu priliku dograđenu cisternu, prvo drvenu, a poslije željeznu. Prvo pravo namjensko vatrogasno vozilo nabavljeno je 1940. g. dobrovoljnim prilozima građana, a to je "FAUN", koji se još i danas nalazi u posjedu ovog društva kao neispravno vozilo.

Početkom II svjetskog rata 1941. godine, rad društva je ponovo prekinut uslijed upada neprijateljskih vojnih formacija, a što je posebno osjetilo ovo društvo jer su mu iste gotovo u potpunosti uništile opremu koju je posjedovalo, kao i veći dio arhive. Dobar dio članova ovog društva sudjelovao je u NOB-i, aktivno boreći se za pobjedu nad okupatorom. Drugi dio članova društva koji su ostali u Otočcu i dalje su podržavali aktivnost iako sa skromnom opremom. Zapažena je protupožarna intervencija 1943. godine, kada je prilikom neprijateljskog upada zapaljena zgrada bivše žandarmerije.

Odmah poslije oslobođenja zemlje, društvo se obnavlja novim članovima, koji su nastojali obnoviti uništenu opremu, kako bi se čim prije aktivirali i nastavili rad ove humane organizacije. Pronađeno je i dopremljeno neispravno vatrogasno vozilo "FAUN" koje se brzo osposobljava, prikupljaju se instrumenti za rad limene glazbe i Društvo ubrzo počinje aktivno djelovati. Za obnovu Društva osobite zasluge su imali sljedeći članovi: Tomislav Božičević, Mate Lončarić, Pavao Kraljić, Josip Štefanac, Jure Marić, Milan Šnidaršić, Ivica Bilović, Mile Burić, Josip Ostović, Pajo Crnić, Bogoslav Peitel, Petar Bernardi i drugi.

Ovo je period renesanse Društva jer se Društvo omasovljuje prijemom novih članova, uglavnom mladih koji se kroz razne tečajeve osposobljavaju za razna vatrogasna zvanja kao: ispitni vatrogasac, vatrogasni podoficir, oficir i dr. Značajno je spomenuti 1954. godinu kada društvo broji 70 aktivnih članova i veliki broj podupirućih i počasnih članova. U tom periodu Društvo ima pored operative i vrlo jaku limenu glazbu i tamburaški zbor. Također se u tom razdoblju pristupa izgradnji vatrogasnog doma, koji je bio od velike važnosti i potrebe za daljnji razvoj društva. Za izgradnju doma sredstva su osigurali Narodni odbor kotara Otočac, Vatrogasni savez, Društvo dobrovoljnim radom na iskopu temelja, dovozu materijala, betonskim, zidarskim i ličilačkim radovima. Veliku pomoć pružio je i garnizon Otočac koji je srušio dotrajalu zgradu i materijal dopremio na gradilište. Prva faza izgradnje današnjeg vatrogasnog doma je završena 1956. godine kada je Dom predan na uporabu. Nakon dovršenja doma obnavlja se oprema tako da je 1960. godine nabavljeno novo vatrogasno vozilo marke "ČEPEL" s potrebnom opremom, a 1962. godine nabavljeni su novi instrumenti za limenu glazbu.

U ovom razdoblju, a i kasnije u Društvu se velika pozornost poklanja povećanju broja aktivnih članova, nabavi opreme i proširenju voznog parka, limena glazba nastupa na svim značajnijim smotrama i natjecanjima gdje postiže zapažene rezultate. U ovo vrijeme Društvo je inicijator osnivanja Dobrovoljnih vatrogasnih društava u Vrhovinama i Sincu i 1971. dolazi do osnivanja Vatrogasnog saveza općine Otočac.

Godine 1976. osniva se pri DVD-u Otočac i servis vatrogasnih aparata koji je poslije domovinskog rata obnovljen potrebnom opremom. U domovinskom ratu članovi Društva angažirani su u svim poslovima vezanin za opskrbu stanovništva pitkom vodom, hranom na bojišnici, gašenju požara, preventivnim intervencijama i drugim zadacima. Pod stalnom kanonadom mina, granata, naletima zrakoplova, DVD Otočac u svakoj potrebnoj prilici izlazi na teren i intervenira u gašenju požara i preventivnom djelovanju. DVD Otočac učestvovao je u gašenju sljedećih požara: na crkvi Presvetog Trojstva u dva navrata, robnoj kući, stambeno-poslovnom objektu u centru Otočca, vojarni Ramljane, tvornici INA-Cosmochemia Otočac te ukupno 106 požara na stambenim i gospodarskim objektima u privatnom vlasništvu. U više navrata zabilježeni su izlazasci na tehničke intervencije (kao zaštita krovova, otvora prozora i vrata, preventivno rušenje).

Od 1994. godine djeluju i mažoretkinje pri Društvu i imaju niz zapaženih nastupa prigodom svih manifestacija i događanja u Gradu, ali i van Otočca.

Tijekom domovinskog rata zbog svoje požrtvovnosti i sudjelovanjem u istim događajima gdje su trebali intervenirati i spašavati tuđe živote i imovinu ljudi, mnoga društva izvan domovine i pojedinci pomogli su DVD Otočac u nabavi opreme.

Danas operativna jedinica broji 40-ak aktivnih članova, puhački orkestar broji 55 aktivnih i 25 članova u obuci. Uprava Društva je prije nekoliko godina ponovno pokrenula pitanje dovršenja vatrogasnog doma i uspjela je u svojoj nakani te je Dom svečano otvoren u prigodi proslave 135. godina postojanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva Otočac, 2003. godine.