1. Borna – knez Gačana. Knez Borna je u hrvatskoj historiografiji sve do najnovijeg doba bio negativna povijesna ličnost. To tendenciozno tumačenje se u novijoj historiografiji mijenja, a time i Bornina uloga u razvitku hrvatske državnosti.Borna se 818. u franačkim analima spominje kao 'duxGuduscanorum', tj. kao knez Gačana. Najstarije je…
Konstantin Porfirogenet (vladao od 945. – 958.) – bizantski car i pisac. Napisao je djelo poznato pod latinskim nazivom 'De administrandoimperio' (O upravljanju carstvom). Drži se da je djelo dogotovljeno oko. 950. godine. Bez tog djela bi rana hrvatska povijest bila siromašnija. Tu se po prvi put u povijesti spominje…
Bašćanska ploča –najstariji je hrvatski pisani spomenik, 'dragi kamen hrvatskoga jezika'. Izvorno je služila kao oltarna pregrada u crvi sv. Lucije u Jurandvoru na otoku Krku. Drži se da je isklesana o. 1100. g. Za Otočac je Bašćanska ploča značajna jer u posljednjem retku piše na hrvatskom čakavskom jeziku i…
Bernardus de Gecka–preceptor Gacke. Brat Bernard (fraterBernardus) spominje se 1245. g. kao preceptor de Gecke, odnosno kao poglavar područja templara u Gackoj. Očito se radi o proceptoratu na području regije Gacke, no nažalost malo je povijesnih isprava ostalo o tome sačuvano. Doduše, prije njega se 1217. spominje brat Lampert de…
Dujam II. Krčki –ovaj knez postao je rodonačelnikom svoga roda i veže se za napuljskoga kralja Karla II. On mu 1300. g. darovnicom daje župu Gacku i ozemlje Otočac (comitatusGezega; terraOtozaz). To nije najstarije spominjanje Gacke i Otočca, ali svakako je staro i neosporno. Dujam II. je veoma angažiran oko…
Papa Pio II.(pontifikat 1458. – 1464.) - osnovao Otočku biskupiju, bio je veliki poticatelj otpora protiv osmanlijskih najezda u Europi. Kako su Frankopani bili u izuzetnim odnosima s ovim papom,papa je 5. ožujka 1460. g. bulom uspostavio Otočku biskupiju, a Otočac proglasio gradom (civitas). No uspostava Otočke biskupije nije bio…
Žikmund Frankopan (1434. – 1486.) –posljednji Frankopan koji je vladao Otočcem i Gackom. 1466. pokorio se ugarskom i hrvatskom kralju Matijašu Krovinu, koji će poslije njegove smrti staviti pod svoju upravu Gacku i Otočac te niz velikaških posjeda i formirati teritorijalnu posebnost Senjske kapetanije u pokušaju sprječavanja osmanlijske najezde. Žikmund…
Vinko de Andreis (Bishop from 1493 to 1520) – One of the five Bishops of Otočac, a great diplomat. He was one of the most prominent and most influential Bishops of Otočac. Born in Trogir, Croatia, in 1441, he studied philosophy and theology in Zadar, Croatia, and in Perugia. Pope…
The Borgiano Illirico 6 and 5 – Glagolitic manuscript books originating from Gacka. Medieval Glagolitic literacy in the regions of ​​Gacka, Lika and Krbava was remarkably widespread and important. Numerous missals, breviaries, and miscellanies, as well as a number of other secular writings, originated as manuscripts written in either Croatian…
Dabarski brevijar- važna je rukopisna knjiga nesporno domicilna podrijetla, iz regije Gacke, iz Dabra, datirana u 1486. godinu. U to vrijeme Dabar je bio očito glagoljaško žarište, i BorgoIllirico 6. i 5. također su vezani za sam Dabar. Dabarski brevijar je pisan na samome kraju rukopisanja knjiga, već za koje…
Page 1 of 4